Dokumentace k činnosti

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 9001:2016               ČSN EN ISO 14001:2016

 

  • Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Mezi základní zásady patří: vedení pracovníků, systémový přístup, trvalé zlepšování, prospěšné vztahy s dodavateli, rozhodování na základě skutečnosti, zapojení pracovníků, procesní přístup, organizace řízená zákazníkem.
  • Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.)

ŽIVNOSTENSKÉ LISTY

provádění staveb               specializovaný maloobchod

Živnostenský list - provádění staveb Živnostenský list - specializovaný maloobchod

 

ZKOUŠKY K-06


Osvědčení o autorizaci                  Potvrzení o praxi

Osvědčení o autorizaci Potvrzení o praxi ČD

 

OSTATNÍ

Koncesní listina Osvědčení o registraci DIČ

 

BOZP - Hodnocení rizik

Rizika vznikající při naší stavební výrobě (pro externí subjekty)

Rizika VEDENÍ SPOLEČNOSIT A ADMINISTRATIVA

Rizika TRATOVÝ DĚLNÍK, ZÁMEČNÍK

Rizika STAVBYVEDOUCÍ, MISTR

Rizika ŘIDIČ

 

POKYNY PRO DODAVATELE A SPOLUPRACOVNÍKY společnosti VA PROGRES s.r.o.

Pokyny pro dodavatele