Dohledy a dozory

Revize, kontroly a prohlídky v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu 266/94 Sb. dohlédací služba jsou prováděny odborně způsobilými pracovníky společnosti.

 

Všichni pracovníci provádějící revize, kontroly a prohlídky úspěšně absolvovali zkoušky F01 (odborné zkoušky, ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50, k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC).

 

 

Počet km

Počet výhybek

Dohled a dozor

70

299

Provozování dráhy

20,5

64

 

U každé revize a prohlídky provádíme důkladnou fotodokumentaci závad. Revizní zprávy jsou vyhotoveny stručně a přehledně s návrhem opravy.

 

Na přání zákazníka jsme schopni vyhotovit rozpočet na opravy závad případně na základě objednávky opravy realizovat.

 

Revize prohlídky provádíme v Moravskoslezském, Zlínském i Olomouckém.