Stavební činnost

Společnost se zabývá prováděním oprav, rekonstrukcí, modernizací a obnovou železničních tratí, vleček a staveb malého a středního rozsahu (objem do 20 mil. Kč / zakázka) včetně provádění:

 • údržby, oprav,  rekonstrukcí a obnov železničních tratí  normálního rozchodu
 • údržby, oprav, rekonstrukcí a obnov úzkorozchodných železničních tratí
 • rekonstrukce přejezdů přechodů, výstavby přejezdů a přechodů panelových, betonových, s živičným povrchem a speciálních konstrukcí (STRAIL)
 • výstavby zpevněných ploch, odvodnění kolejiště, speciální železniční stavby (jeřábové dráhy, úzkorozchodové i širokorozchodové dráhy, prohlížecí a revizní kanály)
 • výstavby ramp, opravy mostů a mostních konstrukcí, vah železničních a silničních
 • opravy a doplňování výstroje dráhy
 • zastupování ve stavebním řízení, zajištění stavební dokumentace „NA KLÍČ“ včetně zajištění projektové dokumentace jak pro stavební řízení, tak i dokumentace realizační
 • odborného technického a stavebnho dozoru
 • vypracování podkladů pro optimalizaci zadávání výběrových řízení
 • vypracování rozpočtů v systému "KROS" / pravidelná aktualizace
 • odstraňování porostů mechanickou i chemickou cestou
 • ostatních běžných stavebních prácí