Profil společnosti

Základní strategie společnosti VA Progres  s.r.o. spočívá v neustálém posilování  image organizace jako malé stavební společnosti, která se zabývá výstavbou, rekonstrukcemi a opravami objektů železničních staveb, je v této činnosti velice flexibilní, umí se velmi rychle přizpůsobit požadavkům odběratelů,  je cenově přijatelná a dosahuje špičkových výsledků jak v kvalitě prováděných stavebních prací , tak i v rychlosti dodávek.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních výrobních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, všech pracovních čet a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů naší společnosti. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat práci na co nejvyšší úrovni.

Uspokojování potřeb našich objednatelů, a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti. Vedení organizace se zavazuje, že k plnění politiky kvality a environmentu bude poskytovat veškeré potřebné zdroje (materiální, personální a finanční)

vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy týkajícími se naší činnosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jinými požadavky

  • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.
  • Zabezpečování kvality a ochrany životního prostředí nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Prevence dopadů naší činnosti na životní prostředí, a ochrana přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
  • Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti, a je nutnou podmínkou pro naši prosperitu.
  • Podporujeme zájem o týmovou práci, kvalifikaci a osobní rozvoj našich pracovníků.
  • Udržujeme otevřenou komunikaci a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, pracovníci, dodavatelé, kontrolní orgány).
  • Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce, a to nejen neustálým zlepšováním zavedeného integrovaného systému, ale také přístupem k ochraně životního prostředí.

 

Sídlo společnosti:

Kunín 4

742 53 Kunín

GPS: 49°38'39.988"N, 17°59'26.693"E

Sídlo společnosti